Birgitta Sandell +46 702 89 95 95 - Ann-Britt Kemfors +46 703 89 95 95 info@oppenlinje.se

Du väljer själv vad som ingår!

Ett abonnemang innebär att förtaget har en prenumeration på Öppen Linjes tjänster till en fast kostnad varje månad. Priset är självklart lägre än att köpa tjänsterna vid enstaka tillfällen. Det som är så bra med vårt abonnemang är att du själv kan välja precis vad som ska ingå och tjänsterna kan kombineras efter era behov.

Exempel på tjänster som kan kombineras:

 • Coachning av medarbetare
 • Certifiering av medarbetare
 • Revision av certifiering
 • Framtagning av guidelines
 • Revidering av guidelines
 • Utbildning av interncoacher
 • Uppföljning av interncoacher
 • Kommunikationsutbildning
 • Utbildning för nyanställda
 • Teamträning
 • Chefsstöd
 • Företagsanpassad utveckling

Vi börjar alltid med att vi tillsammans går igenom våra tjänster och hur många timmar som ska ingå i ”timbanken” under året. På så sätt kommer upplägget att passa just er på bästa sätt.

Fördelar med ett abonnemang

 • Exklusiva priser Fast kostnad varje månad Lägre pris
 • Ökad kunskap Ger medarbetarna möjlighet till regelbunden träning
 • Sammanhållning Skapa gruppdynamik genom träning Synliggör medarbetarskapet och medansvar
 • Välkomna nyanställda med en kickstart
 • Helhetsvärde Hjälp vid rätt tillfälle

Timpott

Vårt abonnemang har en timpottshantering för att vi ska kunna erbjuda kunden en fast månadskostnad och för att kunden inte ska riskera att tappa timmar vid avbokningar. Automatisk timpottshantering fungerar, i korta ordalag så att kunden varje månad betalar ett fast belopp och detta belopp är värt ett specifikt antal timmar. Vid fakturering erhåller kunden det antal timmar abonnemanget är värt minus de antal timmar som utförts hos kunden sedan förra faktureringstillfället. Differensen tillförs kunds timpott. Om kund en månad erhållit mindre timmar än planerat kommer kundens timpottssaldo att öka. Har kund erhållit fler timmar än planerat kommer timpottssaldot att minska. Timmarna i timpotten ska utnyttjas under året. Priset på vårt abonnemang varierar beroende på hur många timmar man väljer att abonnera på.