Birgitta Sandell +46 702 89 95 95 - Ann-Britt Kemfors +46 703 89 95 95 info@oppenlinje.se

UTBILDNINGSPROGRAM FÖR INTERNCOACHER

Nuläge, medlyssning/vägledning

Medlyssningen är en grund för den utbildningsinsats som ska genomföras.

Vi tar in viktig information för att interncoacherna ska känna igen sin egen verklighet i utbildningen.

Utbildning med interncoachernageomförs under 4 halvdagsmöten

Första mötet
Vid första tillfället går vi tillsammans igenom coachingens grunder och vad man ska tänka på för att få medarbetarna att nå målen.

Andra och tredje mötet, med 3 – 4 veckors mellanrum
Inspelade telefonsamtal används som en grund och underlag för coachingen. Syftet är att få ett material som överensstämmer med verkligheten att arbeta utifrån för att stärka cocherna i deras nya roll.
Genomgång av arbetsuppgift och diskussion om vilka reflektioner och slutsatser som gjorts.

Fjärde mötet, uppföljningefter ca 3 månader
Under uppföljningsmötet granskar vi coachernas sätt att arbeta mot:

  • Måluppfyllelse
  • Hur coachen har lyckats motivera
  • Skapar coachen resultat och ett varaktigt beteende

Arbetsuppgift mellan mötena

En viktig del i processen framåt är vad som händer mellan träffarna. Coacherna kan börja testa olika genomföranden och dra slutsatser som är viktiga för sin egen utveckling.