Birgitta Sandell +46 702 89 95 95 - Ann-Britt Kemfors +46 703 89 95 95 info@oppenlinje.se

Gör dig förstådd – effektiv kommunikation

Att tala så folk förstår är en konst. Ska man dessutom göra sig förstådd på några få sekunder gäller det att ha bra teknik och bra verktyg.

Mötet med kunden

Grundtanken är att deltagarna kan förbättra sitt sätt att kommunicera om de blir mer medvetna om hur deras tankar, attityder och ord påverkar och uppfattas av andra människor. Dessutom går vi igenom hur vi reagerar på andras tankar, attityder och ord.

Att hantera positiva samtal behöver man inte någon större utbildning i, däremot vill vi slå ett slag för hur man på ett bra sätt kan hantera lite mer besvärliga samtalssituationer.

 Vi tar upp

  • Vikten av att man i relationen till kunder hittar en bra samtalsbalans. Vi kommunicerar på olika sätt och gör ofta egna tolkningar av budskapet.
  • Vilka faktorer som kan störa en bra kommunikation?
  • Rösten som arbetsverktyg. Hur man med hjälp av tonläget, talhastigheten, volymen etc finner trovärdighet i rösten.
  • Kroppsspråket, vårt icke verbala språk.
  • Vem har kontrollen och styr samtalet.
  • Användandet av negativa uttryck och facktermer.
  • Om man lyssnar, avbryter eller forcerar i samtalet
  • Förhållandet mellan att vara professionell, personlig och privat.

 

Målet är att personalen efter utbildningen ska känna sig säkrare i sina kontakter med kunderna.