Birgitta Sandell +46 702 89 95 95 - Ann-Britt Kemfors +46 703 89 95 95 info@oppenlinje.se

KUNDER OCH SAMARBETSPARTNERS

Offentliga sektorn

Landsting; Kassamedarbetare, Sjukhusvärdar, Patientkontor, Patientsjukhus, Telefonister, Receptionister, Informationer, Larmtjänstpersonal, Lönesupport, Bemanningsenhet, HR-specialister, Hjälpmedelscentral,

Kommuner; Kontaktcenter och servicerådgivare, Kundservicemedarbetare,
IT-support, Vikarieenhet, Telefonister, Receptionister, Servicecenter, Informationer, Lönesupport, Färdtjänsten

Hovrätter/Tingsrätter; Teleoperatörer, receptionister

Privata sektorn

Ett ledande bilmärke med nätverk av auktoriserade återförsäljare; servicerådgivare, säljare, telefonister, reservdelsmedarbetare

Ett av Nordens ledande bygg- och anläggningsföretag; IT-support, Ekonomi- och bostadssupport
Ett företag som levererar kvalificerade tekniska konsulttjänster nom teknik, miljö och arkitektur; FM-koordinatorer
Ett företag som bedriver shipping och logistiska uppdrag i hela världen; Customer service

Ett av Nordens största tolk- och översättningsföretag; Tolkförmedlare i Sverige och utomlands.