Birgitta Sandell +46 702 89 95 95 - Ann-Britt Kemfors +46 703 89 95 95 info@oppenlinje.se

INDIVIDUELL COACHING VID ENSTAKA TILLFÄLLEN

Från bra till bäst i alla möten

Det finns stora möjligheter att påverka kundens tankar om företaget/myndigheten. Medarbetarnas attityd och beteende blir därför det som till stor del präglar kundens uppfattning och har stor betydelse för framtida relationer.

Med stolta medarbetare skapar vår kundservice ett engagemang där kunder känner sig trygga i både leveransögonblicket, i den strategiska utvecklingen och med den service som medarbetarna ska hjälpa till med.

Öppen Linje går från ord till handling och coachar medarbetarna i deras dagliga arbete i kunddialogen.

En kontinuerlig, rak och motiverad återkoppling på utfört arbete är ett av våra viktigaste verktyg. Som utomstående ser man saker som personalen oftast inte ser.

Viktiga frågeställningar som kan kräva nytänkande och kreativitet

  • Vilka krav ställs och vilka förväntningar finns från kunder och övriga intressenter?
  • Vilka målsättningar finns idag?
  • Lever vi och arbetar efter våra värderingar?
  • Lever vi upp till våra krav, förväntningar och ställda målsättningar?
  • Vilka styrkor och svagheter finns?
  • Genom vilka kanaler ska vi kommunicera?
  • Olika kulturer och olika språk?
  • Krävs det nya arbetssätt?