Birgitta Sandell +46 702 89 95 95 - Ann-Britt Kemfors +46 703 89 95 95 info@oppenlinje.se

Coaching

Vi tror på att utveckling sker bäst på jobbet mitt i vardagen. Alltför sällan stannar vi upp och reflekterar över arbetssätt och metoder för att se vad som kan förfinas, förbättras och förändras.

Att utveckla ett bra arbetssätt är ett ständigt pågående arbete som bl a består av noggranna observationer och återkopplingar. En kontinuerlig, rak och motiverad återkoppling på utfört arbete är ett av våra viktigaste verktyg. Som utomstående ser man saker som personalen oftast inte ser.

Det är viktigt att bli medveten om och att få reflektera över sitt eget beteende. Vi ger möjlighet till detta då vi följer det dagliga arbetet och ger personlig vägledning.

Vi noterar hur arbetet fungerar samt observerar de kringliggande faktorer som påverkar servicen.

Arbetssättet är upplevelsebaserat där teorierna omsätts i praktisk handling. Coaching är lika mycket en attityd som en metod. Den handlar om att stötta för bättre resultat.

Läs mer om: