Birgitta Sandell +46 702 89 95 95 - Ann-Britt Kemfors +46 703 89 95 95 info@oppenlinje.se

Certifieringsprogram – servicepersonal

Certifieringsprogrammet innebär att vi tillsammans arbetar fram ett enhetligt och strukturerat arbetssätt för att förbättra och vidareutveckla verksamheten. Vårt arbetssätt syftar till ”ständiga förbättringar” istället för improvisationer.

Syfte

  • Att få en motiverad och kundserviceinriktad personal med rätt attityd mot såväl kunder som mot kollegor och med förmågan att hantera och lösa kundernas dagliga problem och önskemål på ett positivt och trevligt sätt.
  • Att finna enhetliga arbetsrutiner och gemensamma mål för service och tillgänglighet.
  • Att krav från kunder uppfylls av alla inom enheten.

Vi fokuserar på att arbeta med beteende och attityder, vilket kan vara avgörande för en framgångsrik och lönsam kommunikation. Personal som arbetar med service är navet i verksamheten. Därför är det extra viktigt att kommunikationen fungerar och att alla medarbetare arbetar mot samma mål.

Omfattning

  • Informationsmöte om tillvägagångssätt, mål och syfte.
  • Coaching medlyssning och vägledning.
  • Individuell återkoppling med personlig träningsplan.
  • Slutvärdering/avrapportering.
  •  Workshop för framtagande av målsättningar, guidelines och en samordnad profil.
  • Uppföljning och certifiering.