Birgitta Sandell +46 702 89 95 95 - Ann-Britt Kemfors +46 703 89 95 95 info@oppenlinje.se

HUR VI JOBBAR

”Lär där du står” är vår ledstjärna och devis. Utveckling sker bäst i vardagen. Det som kännetecknar vårt arbete är att ha en enkelhet i budskapet, ärlig och tydlig kommunikation och att arbetet ska vara lustfyllt. Äkta service uttrycks i attityd och handling – inte i ord.

Personalen är företagets hjältar

Vi är övertygade om att människan är organisationens viktigaste resurs och konkurrensmedel. Det måste vara lustfyllt och utvecklande att arbeta samt finnas möjlighet att ta ansvar i arbetet.

Vi arbetar i vardagssituationer…

  • med personal inom flera olika branscher och yrkesroller
  • med ledare som vill och behöver ha ett bollplank utanför den egna organisationen

 

Vi…

  • utbildar och tränar medarbetare och ledare både individuellt och i grupp
  • har workshops som metod för framtagning av guidelines
  • certifierar servicepersonal
  • utbildar internchoacher

Tillsammans har vi mycket lång erfarenhet av att utbilda inom flera områden såsom kommunikation, ledarskap, FM och sälj. Vi har själva genomgått utbildningar inom områdena, kundservice, kommunikation, konsultmetodik och ledarskap.

Periodvis har vi uppdrag som inhyrd kundtjänstchef, teamledare och FM-koordinator.

Vår erfarenhet skapar trygghet.