COACHINGPROGRAM

Etapp 1 (en dag)

 • Introduktion
 • Coaching
 • Analys
 • Feedback och personlig träningsplan
 • Återkoppling chef

Etapp 2 (en dag)

 • Coaching
 • Analys
 • Feedback och personlig träningsplan
 • Återkoppling chef

Etapp 3 (en dag-helg)

 • Workshop med erfarenhetsutbyte
 • Arbeta fram bemötandeguider samt rutinbeskrivningar
 • Återkoppling chef

Etapp 4 (en dag)

 • Uppföljning och coaching
 • Analys
 • Feedback genom personlig träningsplan
 • Återkoppling chef