Birgitta Sandell +46 702 89 95 95 - Ann-Britt Kemfors +46 703 89 95 95 info@oppenlinje.se

Chefsstöd med ett coachande förhållningssätt

Som chef kan man behöva en utomstående samtalspartner som stöttar och utmanar, en samtalspartner med ett coachande förhållningssätt. Hjälp att se mönster och den röda tråden. Hitta fokus, klarhet och lösningar på problem.

Ledarskapet ställer stora krav på dig som individ. Genom att bättre förstå och kunna hantera både sina egna och medarbetares reaktioner ökar tryggheten i rollen som ledare.

Chefsstödet kan handla om auktoritetsproblem, orealistiska förväntningar, relationer, kriser, egna tillkortakommanden, kritik, svåra samtal och besvärliga medarbetare. Med ett bra stöd kan man som chef våga utmana sig själv mer.

 

Det är viktigt att vara medveten om att ledarskap tar tid. Därför är viktigt att ledare får just tid till att reflektera över sitt ledarskap.

En generell positiv förändring med chefsstödet är att motivationen ökar i samband med arbetet. Detta leder till ökade ambitioner, ökat engagemang, större självförtroende och ökad arbetsmotivation.