Birgitta Sandell +46 702 89 95 95 - Ann-Britt Kemfors +46 703 89 95 95 info@oppenlinje.se

OM OSS

Vår passion

När vi ser vilka resultat det blir när vi arbetar med vårt koncept upplever vi att det är det roligaste och det bästa vi har gjort.
Att utveckla konceptet som bara växer ju mer vi förädlar det – stärker vår passion. Vår passion är att skapa någonting tillsammans med de människor vi jobbar ihop med och att vi kan ta tag i de möjligheter som annars bara blåser förbi.

Vår ambition

Vi gör alltid vårt bästa, utvecklar och förädlar hela tiden det vi gör och oss själva.

Vår kreativitet

När vi gör det vi brinner för och har kul, då frodas vår kreativitet och då tänker vi i nya banor. Vi vill möta våra kunder där de är men även staka ut nya vägar.

Vårt entreprenörstänkande

Vi vill visa att vi har modet att hålla fast vid det vi tror på och vara uthålliga. Vi är stolta över det vi har åstadkommit. Eftersom vi är flera kan vi ta hjälp av varandra att gå tillbaka och se vad vi lärt oss för att hela tiden förädla och utveckla det vi gör. Vi vill våga anta nya utmaningar och njuta av resan, ha kul, göra rätt saker
och må bra.

Varför heter vi Öppen Linje?

På 80-talet startades inom dåvarande Televerkskoncernen en tjänst som kallades Öppen Linje. Det var en metod för att hjälpa företag/myndigheter/organisationer att förbättra framkomligheten och ha ”öppna linjer”. Metoden gick ut på att kartlägga flaskhalsar i informationsflödet samt att förbättra samspelet mellan människa och teknik. Öppen Linje riktade sig då i första hand till Televerkets stora företag, myndigheter och organisationer.

Namnet Öppen Linje var känt hos många företag och många kunder identifierade oss med tjänsten, eftersom vi arbetade med detta under många år.

När Telia avvecklade konsulttjänsten bestämde vi att det var viktigt för oss fortsätta med Öppen Linje konceptet – ett koncept som ligger oss mycket varmt om hjärtat.

Vi bär med stolthet namnet Öppen Linje. Sedan 2002 har vi tillsammans med våra kunder förfinat, förbättrat och förädlat konceptet.