Birgitta Sandell +46 702 89 95 95 - Ann-Britt Kemfors +46 703 89 95 95 info@oppenlinje.se

Teamträning

Vår teamträning syftar till att skapa förutsättningar att träna sig i att kommunicera och ge återkopplingtill varandra i ett tillåtande och kreativt sammanhang.

Vi jobbar med övningar och problemlösningar under roliga och stimulerande former. Övningarna följs upp med genomgångar som ger en ökad förståelse för kommunikation, återkoppling och samarbete.

Vi ger också deltagarna konkreta verktyg att använda när de kommunicerar och ger varandra återkoppling – positiv och negativ.

Vi vill med vår teamträning visa att alla är olika och att olikheter behövs i ett team. Att en del av oss är bättre på vissa saker än andra. Den goda nyheten är att om vi arbetar i team spelar det egentligen ingen roll – på det individuella planet. Vad som spelar roll är att teamet som helhet har tillgång till dessa talanger.